We are an astronomy compan

عنوان مجله دنیای نجوم

این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است .

عنوان مجله دنیای نجوم

این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است .

عنوان محجله دنیای نجوم

این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است .

star

عنوان مجله دنیای نجوم

این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است این توضیحی تستی درباره عنوان باکس است .

پیشرفت های ما

نجوم
ستاره شناسی
فیزیک
کتاب علمی
سایت نجوم کار خود را از تاریخ ۱۳۹۹/0۱/۱ آغاز کرد و با ارائه مطالب علمی در مورد نجوم، فیزیک، زیست شناسی، ریاضیات و … سعی دارد خوانندگانش را به تفکر در هستی وا دارد. هدفمان در دنیای نحوم دوری از خرافات و دیدن مسائل بصورت علمی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی است. در طول پنج قرن گذشته از قدرت مشاهدات و آزمایش‌ و استدلال‌های ریاضی استفاده کرده‌ایم تا سد باورهای اشتباه گذشته را بشکنیم.از عالمی که زمین کوچک مرکز آن بود تا کیهان وسیعی که صدها میلیارد کهکشان چون ذرات گرد و غبار در آن پراکنده‌اند.

معرفی ما

فهرست